Malvar-Museum

Malvar Museum

Ang Batangas ay kilala hindi lamang sa masarap nitong kape at naggagandahang mga beaches at dive sites, kilala din ito dahil sa maraming kilalang tao o bayani na dito nagmula. Dahil sa kanilang kagitingan, ang probinsiya ng Batangas ay naglaan ng ilang lugar upang sila ay muling balikan at kilalanin ng mga bagong henerasyon.

Ang pagpasyal sa mga lugar na ginawang pook pangkasaysayan o national landmark tulad ng Malvar Museum and Library ay magbibigay kaalaman sa mga bumibisita dito ng mga importanteng kaganapan ng mga panahon na tayo ay sakop ng ilang mga dayuhan.

Isa na rito ay ang Gen. Malvar Museum and Library na isang national landmark. Ito ay makikita sa Gov. Malvar St. Sto. Tomas,

General-Malvar-Library

General Malvar Library

Batangas sa tabi ng munisipyo ng bayan. Makikita din sa lugar ang monumento ng heneral. Sinasabing si Gen. Malvar ang huling Pilipinong heneral na sumuko sa mga tropa ng Amerikano noong panahon na tayo ay sakop pa nila.  Ang lugar na ito ay ibinigay ng pamilya ng heneral sa probinsiya.

Sa kaliwang bahagi ng monumento ay makikita ang Gen. Miguel Malvar Memorial Library. Dito makikita ang ilang mga personal na gamit, kasuotan at libro ni Gen. Malvar. Makikita rin dito ang ilan sa mga oil paintings na isinali sa contest noong Malvar Birth Centenary Celebration. Marami ring mga libro ang dito’y makikita na patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas na maaari ring mabili ng mga bumibisita dito.

At katulad ni Gen. Miguel Malvar, huwag nating sayangin ang mga pagkakataon para mabisita at malaman ang mga piraso ng kasaysayan. Kasaysayang bumuo sa ating pagka-Pilipino. Masarap isiping naging malaya tayo dahil sa pagsasakripisyo ng isang Heneral Miguel Malvar.

Advertisements